به Climate Impacts Online خوش آمدید

پورتال ClimateImpactsOnline اثرات احتمالی تغییرات آب و هوایی را در کشورهای مختلف در مناطق مختلف جهان بر بخش هایی مانند کشاورزی، جنگلداری، گردشگری و مراقبت های بهداشتی نشان می دهد. کشوری را در زیر انتخاب کنید و برای کاوش در پورتال آماده شوید!

اخبار
  • می 2022 - رویدادهای آب و هوایی شدید برای آلمان اکنون در حالت Expert در دسترس است
Imprint Privacy